POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podane poniżej ważne informacje dotyczą zakresu i sposobów przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony zglos-szkode.com.pl

W przypadku, gdy szczegółowe uzgodnienia dotyczące korzystania z przedmiotowej Strony internetowej odbiegają od poniższych warunków użytkowania, zostanie to wskazane na danej stronie internetowej w sposób jasny.

DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Niemczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Paweł Niemczyk, z siedzibą we Wrocławiu (53-342) przy ul. Komandorska 53E/9, adres do korespondencji: ul. T.Kościuszki 54A, 50-009 Wrocław, NIP: 8992584935, z administratorem można się skontaktować mailowo ………… i telefonicznie +48 509 259 259,

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu pośredniczenia w zawarciu umów z podmiotami świadczącymi usługi gastronomiczne, na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie przedsiębiorstwa gastronomiczne, z którymi współpracujemy, a w których chciałbyś/chciałabyś dokonać rezerwacji. 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń określony przepisami powszechnie obowiązującymi, tj. maksymalnie przez okres  6 lat.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia  (w tym wszelkich informacji zgromadzonych o Pani/Panu- tzw. “prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych może być warunkiem świadczenia usług przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych i zgody na ich przetwarzanie może być odmowa świadczenia usług przez Administratora.

POLITYKA COOKIES & GOOGLE ANALYTICS

Pytanie: czy Administrator używa Google Analytics?

W celach statystycznych Administrator używa narzędzi Google Analytics i Yandex Metrica, które posiadają własną politykę prywatności:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/?hl=pl

Polityka ochrony prywatności Yandex Metrica:  https://yandex.com/legal/confidential/?lang=en

Z tego względu, używamy cookies własnych (np. cookies Google Analytics), a także cookies reklamowych oraz identyfikatorów w celu optymalizacji działania naszej strony internetowej, m.in. w celu raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz raportowania danych demograficznych i zainteresowań.

Mogą Państwo zapobiec swojemu uczestnictwu w tym procesie śledzenia na różne sposoby:

a) przez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki;

b) przez ustawienia reklam w Google pod adresem: https://www.google.com/ads/preferences/?hl=pl;

c) przez odpowiednie ustawienie Państwa, o czym poniżej.

Pliki cookies pomagają Administratorowi ulepszać i dostosowywać Stronę internetową tak, by ta jak najlepiej spełniała oczekiwania jej Użytkowników – Dopasowywać do preferencji Użytkownika i optymalizować ofertę oraz usługi – Poprawiać bezpieczeństwo i pozytywnie wpływa na szybkość działania Strony internetowej.

Administrator nie używa plików cookies do:

– wypłacania prowizji sprzedażowych

– przekazywania lub sprzedaży identyfikowalnych danych osobowych podmiotom trzecim

– gromadzenia identyfikowalnych danych osobowych (bez wyrażonej zgody Użytkownika)

– gromadzenia danych wrażliwych (bez wyrażonej zgody Użytkownika)

Użytkownik decydując się na przeglądanie Strony internetowej, w sposób dorozumiany wyraża zgodę na Politykę prywatności, w tym także Politykę cookies. Jeśli jednak Użytkownik chciałby przeglądać Stronę internetową, wyłączając cookies, powinien on skorzystać z poniższej instrukcji blokowanie cookies:

Blokowanie cookies

Google Chrome

W celu zablokowania cookies lub zmiany ich ustawień w Google Chrome, należy wejść w „Ustawienia”, a następnie „Właściwości Internet”.

W sekcji „Prywatność” widnieją opcje blokowania cookies na kilka możliwych sposobów: blokowania cookies firm, które nie mają skróconych zasad polityki prywatności

– blokowania cookies firm, które zapisują informacje służące do skontaktowania się z użytkownikiem bez jego wyraźnej zgody,

– blokowania cookies firm, które zapisują informacje służące do skontaktowania się z użytkownikiem bez jego domniemanej zgody

Mozilla Firefox

W celu zablokowania plików cookies lub zmiany ich ustawień w przeglądarce Firefox, należy wejść w „Opcje”, a następnie wybrać „Prywatność i zabezpieczenia”.

Z racji tego, że przeglądarka Firefox akceptuje pliki cookies domyślnie, w sekcji „Historia” Użytkownik powinien wybrać opcję „Użyj ustawień Użytkownika dla historii”. Po kliknięciu wyświetlą się dodatkowe opcje, w których Użytkownik może wyłączyć opcję „Akceptowanie cookies”, co spowoduje ich blokadę.

Można tam również ustawić wyjątki akceptowania cookies: wskazać z których stron internetowych cookies mogą być zapisywane, a także jak długo mogą być one przechowywane.

Możliwa jest również weryfikacja listy zapisanych plików cookies i ręczne usunięcie niechcianych, bądź usunąć całej ich historii.

Safari

W celu zablokowania plików cookies lub zmiany ich ustawień w przeglądarce Safari, należy sprawdzić, z jakiej wersji Safari aktualnie się korzysta, ponieważ ustawienia cookies różnią się pomiędzy wersjami przeglądarki.

W Safari 5.0 lub wcześniejszych należy wybrać kolejno „Preferencje”, następnie „Zabezpieczenia” i „Akceptuj pliki cookie”.

Przeglądarka ta daje możliwość różnych ustawień cookies: blokujące zawsze, blokujące wyłącznie przeglądane strony, lub brak ograniczeń.

W Safari 5.1 i kolejnych wersjach należy przejść do „Preferencje”, następnie „Prywatność” i „Zablokuj pliki cookie”. W sekcji „Zablokuj pliki cookie” Użytkownik może wybrać opcje takie, jak: 'Zawsze’, „Nigdy”, lub „Od osób trzecich i reklamodawców”.

Internet Explorer

W celu zablokowania plików cookies lub zmiany ich ustawień w przeglądarce Internet Explorer, powinno się wybrać „Narzędzia” (bądź ikonę koła zębatego), następnie „Opcje internetowe” i „Prywatność”.

OGRANICZONE WYKORZYSTANIE I NIEROZPOWSZECHNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w określonym na Stronie internetowej oraz w podanej Polityce prywatności celu, w ramach obowiązujących aktualnie przepisów. W celu uzyskania informacji bądź złożenia sprzeciwu dotyczących przetwarzania danych, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 509 259 259 lub adresem e-mail: …

ODNOŚNIKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

Podczas korzystania ze Strony Internetowej, Użytkownik może zostać przekierowany na strony internetowe zewnętrznych przedsiębiorstw, poprzez użycie kierujących na zewnątrz linków (‚hiperłącza’). Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz strategie dotyczące ochrony danych zewnętrznych, nienależących do firmy Administratora   stron internetowych. Hiperłącza czy odnośniki kierujące do innych stron internetowych nie oznaczają, że Administrator  ma jakikolwiek wpływ na znajdujące się tam treści bądź czyni je własnymi. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za przedstawione tam treści oraz nie odpowiada za niezgodne z prawem, niekompletne lub błędne treści oraz szkody spowodowane korzystaniem z nich. Administrator  przedsięwziął wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie zapisywanych przez nas danych oraz informacji o pracownikach, użytkownikach i dostawcach, na wypadek przypadkowych bądź umyślnych manipulacji nimi, ich zniszczenia, utraty lub dostępu do nich osób, które nie są do tego uprawnione. Wszystkie środki bezpieczeństwa stosowane przez Administrator są na bieżąco optymalizowanie, zgodnie z postępującym rozwojem technologicznym.

KLAUZULE EGZONERACYJNE

Tworząc i obsługując stronę internetową dokładamy starań, aby była ona niezawodna i stale dostępna dla użytkowników, nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność zamieszczonych na niej danych. Użytkownik korzysta z Internetu wyłącznie na własne ryzyko. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarię Internetu lub brak dostępu użytkownika do Internetu. Nie odpowiadamy także za nieprzerwaną dostępność oferowanych na niniejszej Stronie internetowej usług, dostępność zapisanych oraz przetwarzanie przesłanych danych czy za stałą możliwość uzyskania żądanych połączeń. Administrator może nanosić zmiany zawartości przedmiotowej strony internetowej, w dowolnym dogodnym dla siebie momencie, bez informowania o nadchodzącej zmianie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za nieaktualne informacje przedstawione na przedmiotowej Stronie internetowej. Nie odpowiadamy także za treść ani zawartość przekazywanych danych, które są dostępne za naszym pośrednictwem. Administrator  nie odpowiada za żadne szkody powstałe na skutek posługiwania się znajdującymi się na Stronie internetowej danymi.

Korzystając z niniejszej Strony internetowej, Użytkownik uznaje obowiązujące na niej ogólne warunki użytkowania. W przeciwnym razie, prosimy o zaprzestanie przeglądania Strony internetowej i niekorzystanie z niej. W przypadku gdy ogólne warunki handlowe Użytkownika są sprzeczne z warunkami przedstawionymi na niniejszej Stronie internetowej, uznaje się, iż warunki handlowe nie obowiązują, a Administrator  kwestionuje ich stosowanie.

Administrator  daje Użytkownikom możliwość przeglądania Strony internetowej i pobierania fragmentów jej zawartości pod warunkiem, iż warunki użytkowania Strony internetowej oraz przepisy prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do przedmiotowej Strony internetowej nie zostaną naruszone.

Administrator  nie upoważnia użytkowników do przetwarzania Strony internetowej w jakiejkolwiek postaci, – online czy offline czyli po pobraniu danych. Nie upoważnia ich także do przekazywania dostępu oraz udzielania praw dotyczących Strony internetowej firmy Administrator  lub jej fragmentów osobom trzecim. Każde nadużycie korzystania z niniejszej Strony internetowej może stanowić naruszenie ustawy o prawach autorskich, ustawy o ochronie znaków towarowych i ustawy o ochronie wzorów przemysłowych, ustawy o ochronie konkurencji lub innych ustaw, w przypadku których przedmiotowego naruszenia Administrator  jest uprawniony do zakazania Użytkownikowi dalszego korzystania ze Strony internetowej, a także do konfiskaty i zniszczenia danych i informacji pochodzących z jej Strony internetowej.

Administrator  może w takim przypadku dochodzić odszkodowania za spowodowane powyższym szkody. Przetwarzanie, w całości lub w części, informacji i danych pochodzących ze Strony internetowej – w szczególności z tekstów, fragmentów tekstów, grafik lub materiałów video, a także inne zaniedbania podlegają wyłącznie prawu polskiemu.

Administrator  zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszych warunków użytkowania i do ich technicznej i prawnej aktualizacji. W przypadku nieskuteczności poszczególnych regulacji niniejszego porozumienia dotyczącego warunków korzystania skuteczność pozostałych regulacji pozostaje nienaruszona. Nieskuteczną regulację zastępuje wówczas takie postanowienie, które jak najbardziej odpowiada ekonomicznemu sensowi i celowi nieskutecznej regulacji. Podobna regulacja obowiązuje w przypadku zaistnienia luki w niniejszych warunkach użytkowania.