Jak zgłosić szkodę?

Aby zgłosić szkodę zadzwoń pod numer:

W czasie rozmowy telefonicznej przekaż następujące informacje:

Podaj numer polisy sprawcy
Przygotuj dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu
Przygotuj dane sprawcy i jego samochodu
Ustal miejsce, datę i godzinę szkody

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Działamy 24 godziny na dobę
Koszt połączenia z naszym numerem jest zgodny z kosztem połączenia z numerem komórkowym (brak dodatkowych opłat za połączenie z infolinią)
W czasie rozmowy rzetelnie i w sposób pełny informujemy o przysługujących prawach i możliwościach likwidacji szkody
Weryfikujemy ważność ubezpieczenia sprawcy i w razie potrzeby kierujemy zgłoszenie szkody do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego
Naszą pomoc świadczymy całkowicie bezpłatnie

Etapy likwidacji szkody

Przygotowanie dowodów

O przyszłe odszkodowanie należy zadbać jeszcze na miejscu wypadku. By to zrobić należy sprawdzić:

Czy ktoś z pasażerów odniósł rany
Do jakich szkód doszło w samochodzie

Jeżeli ktoś został ranny, należy wezwać karetkę, a także policję. Funkcjonariusze sporządzają notatkę z miejsca zdarzenia. Dokument ten staje się istotnym dowodem, który powinieneś dostarczyć ubezpieczycielowi.

Policję wezwij także w przypadku, gdy sprawca nie przyznaje się do winy. Policjanci wówczas na podstawie zeznań kierowców i świadków, a także szkód ustalą, kto faktycznie zawinił.

Jeżeli nikt nie jest ranny, sprawdź szkody w samochodzie, a także zrób zdjęcia — jeżeli jest taka możliwość. Należy uwiecznić nie tylko szkody w samochodzie, ale także uszkodzone przedmioty. Mogą to być na przykład przewożone rzeczy lub ubranie.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej. Warto pusty formularz wozić ze sobą w jednym ze schowków. Oświadczenie można sporządzić także odręcznie. Ważne jest, aby znalazły się w nim:

Dane sprawcy
Dane poszkodowanego
Dane ubezpieczyciela i numer polisy
Okoliczności wypadku (wraz z miejscem i datą zdarzenia)
Opis szkód

Jest to również ważny dowód przy zgłaszaniu szkody. Warto także zebrać dane świadków oraz ich zeznania. Może to ułatwić uzyskanie odszkodowania. Zeznania świadków mogą być szczególnie ważne, gdy nie wszystkie okoliczności wypadku są jasne.

Zgłoszenie szkody

Poszkodowany kierowca powinien zgłosić szkodę jak najszybciej. Należy skontaktować się z ubezpieczycielem wskazanym przez sprawcę. Może to zrobić jeszcze na miejscu zdarzenia. Każdy ubezpieczyciel ma wewnętrzne regulacje dotyczące czasu zgłoszenia szkody. Zwykle jest to nie dłużej niż tydzień. Warto jednak pamiętać, że poszkodowany ma aż 3 lata na zgłoszenie wypadku.

Istnieją różne metody zgłaszania szkody. Ubezpieczyciele zwykle udostępniają kilka sposobów. Zwykle jednak preferowany jest kontakt telefoniczny. Szkodę możesz zgłosić także przez internet lub osobiście w oddziale zakładu ubezpieczeń.

W TU należy przekazać dane numer polisy, a także dane sprawcy. Warto także dokładnie opisać szkody. Należy także przekazać dokumenty: notatkę policyjną lub oświadczenie sprawcy. Należy dołączyć także wniosek o odszkodowanie, a także całą dokumentację z miejsca zdarzenia — np.: zdjęcia lub nagranie z wideorejestratora. Jeżeli w wypadku byli ranni, to należy także dodać dokumentację medyczną.

Sprawdzenie dostępnych świadczeń

Warto sprawdzić, jakie dokładnie świadczenia przysługują po wypadku. Jest to nie tylko odszkodowanie, ale także:

Odszkodowanie za utratę wartości handlowej
Zwrot kosztów samochodu zastępczego
Zwrot kosztów leczenia
Zadośćuczynienie
Renta

Jako poszkodowany możesz uzyskać odszkodowanie za szkody w samochodzie, a także uszczerbek na zdrowiu. O odszkodowanie z OC sprawcy starać się mogą także pasażerowie.

Przyznanie poszczególnych świadczeń zależy od rodzaju szkód, a także ich skali. Co ważne. O każde ze świadczeń możesz starać się w ciągu 3 lat od wypadku. Możesz też uzyskać kilka świadczeń niezależnie od siebie. Należy jednak złożyć osobne wnioski, a także dołączyć właściwą dokumentację.

Przygotowanie się do oględzin

W ciągu kilku dni od zgłoszenia skontaktuje się z Tobą rzeczoznawca. Możesz umówić w dowolnym terminie. Szybszy termin będzie jednak oznaczał szybszą wypłatę odszkodowania.

Podczas oględzin rzeczoznawca dokładnie sprawdza wszystkie szkody, a następnie je dokumentuje — robi zdjęcia i notuje. Samochód do czasu oględzin powinien być odpowiednio zabezpieczony — tak aby powstałe w wypadku szkody nie pogłębiały się. Nie powinno się jednak dokonywać żadnych napraw bez konsultacji z ubezpieczycielem. Może to bowiem utrudnić ocenę zniszczeń i tym samym doprowadzić do wypłaty niższego odszkodowania.

Jeżeli wypadek był poważniejszy i szkody są większe, warto umówić się na oględziny w warsztacie samochodowym. Dzięki temu możliwy będzie demontaż niektórych części, np.: zderzaka. Umożliwi to sprawdzenie elementów, które znajdują się głębiej i pozwoli na właściwą ocenę ich stanu

Sprawdzenie wysokości odszkodowania

Rzeczoznawca zajmuje się nie tylko oględzinami, ale także sporządza kosztorys. W dokumencie tym zawarte są wszystkie koszta związane z naprawą każdej ze szkód:

Ceny części
Koszty wymiany lub naprawy
Koszty lakierowania
Koszty materiałów

Tak dokładne wyliczenia mają na celu wykazanie rzeczywistych kosztów naprawy. W założeniu bowiem odszkodowanie stanowi rekompensatę za wszystkie poniesione straty.

W praktyce jednak wypłacone odszkodowanie może być za niskie. Dzieje się to na podstawie błędnie sporządzonego kosztorysu. Dlatego warto sprawdzić, czy nie pojawiają się:

Rabaty i urealnienie cen
Ceny części innych niż oryginalne
Zbyt niskie ceny robocizny
Zaniżona wartość pojazdu
Pominięcie niektórych szkód

Zdarza się również, że kosztorysant niewłaściwie oblicza wartość pojazdu przed szkodą i po niej. W ten sposób ubezpieczyciel orzeka szkodę całkowitą — choć w rzeczywistości nie zachodzi — i również wypłaca zaniżone odszkodowanie.

Należy sprawdzić, czy wypłacone odszkodowanie wystarczy nie tylko na naprawę, ale pokryje też inne koszty. Jeżeli tak nie jest — należy się odwołać.